FAQ, czyli najczęściej zadawane nam pytania

Nowe stawki roamingowe w 2017 roku - co się zmieni?

15 czerwca 2017 roku nastąpi obniżka opłat wszystkich usług świadczonych przez Premium Mobile S.A. w roamingu międzynarodowym na terenie państw EEA (Unia Europejska, Norwegia, Islandia i Lichtenstein).

Poniżej prezentujemy nowe, niższe opłaty:

 1. Połączenia głosowe:
 • 0,29 zł – opłata za minutę połączenia wychodzącego do Polski ze Strefy EEA, naliczanie sekundowe,
 • 0,29 zł – opłata za minutę połączenia wychodzącego w ramach Strefy EEA, tzn. połączenia wykonywane z kraju należącego do Strefy EEA do innego kraju należącego do tej Strefy, naliczanie sekundowe,
 • 0,00 zł – opłata za minutę połączenia odebranego w Strefie EEA, przy czym opłata ta obowiązuje w ramach limitu połączeń odebranych w Strefie EEA („Limit FUP”), który przydzielany jest Abonentowi w danym roku. Limit ma charakter odnawialny i wynosi 100 minut rocznie. Połączenia rozliczane są w ramach naliczania sekundowego. Po wykorzystaniu „Limitu FUP”, o czym zostaną Państwo poinformowani stosownym SMS-em, opłata za połączenie odebrane w Strefie EEA wynosić będzie 0,05 zł za minutę.
 1. Wiadomości SMS:
  • 0,19 zł – opłata za wysłanie jednej wiadomości SMS z kraju należącego do Strefy EEA.
 1. Wiadomości MMS:
 • 0,00 zł – opłata za jedna odebrana wiadomość MMS w ramach połączeń w roamingu w Strefie EEA,
 • 0,29 zł/100 kB – opłata za wysłanie każdych 100 kB danych w ramach wiadomości MMS w roamingu ze Strefy EEA do Polski lub na adres wiadomości elektronicznej e-mail,
 • 0,29 zł/100 kB – opłata za wysłanie każdych 100 kB danych w ramach wiadomości MMS w roamingu ze Strefy EEA na numer międzynarodowy.
 1. Transmisja danych w ramach GPRS, WAP.
  • 0,10 zł/1MB – opłata za 1MB transmisji danych w ramach roamingu w Strefie EEA.

Wyżej wymienione zmiany spowodują obniżenie cen za świadczone przez Premium Mobile S.A. usługi telekomunikacyjne w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii oraz Liechtensteinu.

Zmiany są przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), nr 531/2012, z dnia 13 czerwca 2012 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 172/10) oraz Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE), nr 2016/2286, z dnia 15 grudnia 2016 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące stosowania polityki uczciwego korzystania („Fair Usage Policy”).

W przypadku braku akceptacji nowych, niższych opłat, na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., tj. z 23 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489) przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, przy czym wypowiedzenie może zostać złożone nie później niż do dnia wejście w życie w/w. zmian.

Czy jest możliwość zalogowania się na profil klienta w Premium Mobile?

Zarządzanie kontem klienta jest możliwe za pomocą aplikacji self-care dostępnej pod adresem klient.premiummobile.pl.

Jak po raz pierwszy zalogować się do panelu klienta?

1. Prosimy o otwarcie strony https://klient.premiummobile.pl
2. W polu login prosimy podać numer telefonu lub adres email podany w umowie do kontaktu
3. Pole hasła należy pozostawić puste. System automatycznie wykrywa, czy klient loguje się pierwszy raz i wysyła hasło jednorazowe
4. Na podany login – numer telefonu lub email – przesyłane jest hasło jednorazowe
5. Otrzymane hasło jednorazowe należy wprowadzić w polu hasło
6. Po poprawnym wpisaniu hasła jednorazowego, system prosi o ustawienie stałego hasła
7. Po ustawieniu hasła system przesyła dodatkowy kod na email lub numer telefonu
8. Po podaniu kodu system wraca do panelu logowania i można już zalogować się używając nowoustawionego hasła
9. Każde kolejne logowanie dokonywane jest przy pomocy wybranego loginu oraz ustawionego przez siebie hasła

Dostałem/am umowę i kartę SIM, ale numer nie działa.

W przypadku nowego numeru usługa będzie aktywowana po powrocie do nas umowy, a w przypadku przeniesienia numeru – po ustaniu zobowiązań wobec obecnego operatora.

Czy z internetu dostępnego w ramach abonamentu będzie można korzystać na innych urządzeniach?

Tak, wystarczy przełożyć kartę SIM i ustawić odpowiedni APN (ustawienia dostępne na podstronie Konfiguracja telefonu) lub w ustawieniach telefonu włączyć opcję udostępniania internetu żeby inne urządzenia mogły się z nim połączyć poprzez Wi-Fi.

Skąd będę wiedział, że mój numer został przeniesiony do Premium Mobile?

W wyznaczonym terminie przeniesienia (zgodnym z wnioskiem MNP) nastąpi utrata zasięgu na starej karcie SIM, wtedy należy ją wyjąć z telefonu i włożyć kartę SIM Premium Mobile.

Nie mam dostępu do Internetu. Co robić?

Należy w urządzeniu włączyć opcję Transmisji Danych oraz skonfigurować APN wg wytycznych dostępnych na stronie: Konfiguracja telefonu

Aktywowany numer nie jest tym, który wybrałem/am podczas zamówienia. Co robić?

Jest to numer tymczasowy, z którego możesz korzystać do czasu przeniesienia Twojego numeru.
We wskazanym dniu przeniesienia automatycznie zastąpimy go numerem docelowym.

Na umowie widnieje data, która świadczy o przedwczesnym rozpoczęciu świadczenia usług przez Premium Mobile.

Data znajdująca się na umowie jest datą jej wygenerowania i nie jest jednoznaczna z datą aktywacji karty SIM, aktywacja karty SIM następuję po weryfikacji odesłanej umowy.

Czy jest możliwość przeniesienia numeru telefonu między Abonentami w Premium Mobile (Cesja usług)?

Na dzień dzisiejszy możliwe jest przeniesienie numeru telefonu z osoby fizycznej na jednoosobową działalność gospodarczą prowadzoną przez tę osobę lub odwrotnie. Pracujemy nad wprowadzeniem cesji usług tzn. przenoszeniem numeru telefonu między Abonentami.