Czcionka

Kontrast

Komunikaty

Odwołanie regulaminu usługi „Smart Biznes Lunch” z 10 października 2016 roku oraz „Opencard” z 10 października 2016 roku

Informujemy, że z dniem 1.02.2019 r. zostaje odwołany regulamin usługi: „Smart Biznes Lunch” obowiązujący od 10 października 2016 roku do odwołania „Opencard” obowiązujący od 10 października 2016 roku do odwołania Abonent nie traci praw nabytych wynikających z aktywacji usługi przed tą datą i może korzystać z usługi do końca ustalonej...

read more

Nowe regulacje w zakresie prawa telekomunikacyjnego

W imieniu Premium Mobile Sp. z o.o., operatora sieci Premium Mobile, pragniemy poinformować, że od dnia 12 grudnia 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Nowe przepisy zapewniają lepszą ochronę Klientów w sprawach dotyczących świadczenia usług o podwyższonej opłacie (premium rate). Chodzi...

read more

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 1 stycznia 2019 r., obniżka stawek w roamingu w Unii Europejskiej

Premium Mobile Sp. z o.o. informuje, że w wyniku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Zmiana obejmuje:...

read more

Plan podziału Aero 2

Plan podziału Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie części majątku na Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 8 października 2018 roku – szczegóły podziału są opisane w tym dokumencie.

read more

Zmiana stawek roamingu

Zgodnie z decyzją Prezesa UKE wydaną Premium Mobile Sp. z o.o. 20 września 2018 roku dotyczącą wysokości stawek w roamingu międzynarodowym informujemy, że od 10 października 2018 roku nastąpi zmiana opłat dotyczących usług świadczonych przez Premium Mobile Sp. z o.o. w roamingu międzynarodowym na terenie państw EEA (Unia Europejska, Norwegia,...

read more

Zmiana Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych

Na czym polega zmiana Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych? Informujemy, iż od 12 września 2018 r. zmieniamy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, zmiana wynika z wejścia w życie nowelizacji przepisów Prawa Telekomunikacyjnego dotyczących polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich. W związku z nowelizacją zlikwidowane zostaną stałe polubowne sądy konsumenckie przy prezesie UKE. Wprowadzone zmiany...

read more