Czcionka

Kontrast

Blokada i wymiana karty SIM

W celu dokonania wymiany karty SIM lub blokady skradzionej karty SIM, należy skontaktować się niezwłocznie z Konsultantem Premium Mobile: +48 222 300 999 +48 722 792 999 (z telefonu innego operatora, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub 2999 z telefonu Premium Mobile.

Przypominamy: przed złożeniem wniosku o wymianę karty SIM sprawdź czy Twój PESEL nie jest zastrzeżony. Szczegóły dostępne na https://www.gov.pl/web/gov/zastrzez-swoj-numer-pesel-lub-cofnij-zastrzezenie.
Od 1 czerwca 2024 r., zgodnie z art. 60c ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Premium Mobile przed wymianą karty SIM musi sprawdzić, czy PESEL Abonenta nie jest zastrzeżony w Rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. W przypadku aktywnego zastrzeżenia PESEL nie będzie możliwa wymiana karty SIM.

Jednorazowe opłaty z tytułu wymiany karty SIM:

LP.

Usługa

Opłata netto w PLN

1.

Wymiana Karty SIM z przyczyn Abonenta
(zniszczenie, zagubienie, uszkodzenie, utrata inna niż kradzież)

30,00 PLN

2.

Wymiana Karty SIM wadliwej produkcyjnie lub skradzionej

0 PLN