Czcionka

Kontrast

Komunikaty Premium Mobile

Ogłoszenie Planu Połączenia pomiędzy Premium Mobile sp. z o.o. oraz Visignio sp. z o.o.

Warszawa, 28 sierpnia 2023r.

Zarząd spółki Premium Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000746584, ogłasza niniejszym poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 28 sierpnia 2023 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia pomiędzy Premium Mobile sp. z o.o. i Visignio sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000521741, o następującej treści: Plan połączenia Premium Mobile sp. z o.o. i Visignio sp. z o.o.

 


 

Wyznaczenie nowego Inspektora Ochrony Danych

Warszawa, 17 lipca 2023 r.

Zarząd Premium Mobile Sp. z o.o., świadczącego usługę pod marką Premium Mobile, informuje o wyznaczeniu nowego Inspektora Ochrony Danych ze skutkiem od dnia 17 lipca 2023 r.

Dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych: Arkadiusz Sadowski

e-mail: iod@premiummobile.pl

adres: Premium Mobile Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”


 

Obniżenie wysokości opłat w Polityce Uczciwego Korzystania

Warszawa, 30 listopada 2022 r.

Szanowny Kliencie,

Premium Mobile Sp. z o.o., świadczący usługę pod marką Premium Mobile, pragnie poinformować, że od 1 stycznia 2023 roku z uwagi na zmianę stawek hurtowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/612 z dnia 6 kwietnia 2022 r. zmianie ulegną opłaty wymienione w Polityce Uczciwego Korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Zmiana dotyczy obniżenia wysokości opłat dodatkowych doliczanych za transmisję danych oraz odebranie połączenia głosowego, w przypadku stwierdzenia niestandardowego lub niewłaściwego korzystania przez Klientów z usług roaming

  Wysokość dodatkowych opłat w Roamingu Regulowanym od 1 stycznia 2023 r.:

 • 0,02 zł za minutę odebranego połączenia głosowego;
 • 10,43 zł za każdy 1 GB (1024 MB) transmisji danych (rozliczane co 1 KB).

Dotychczasowa wysokość opłaty dodatkowej za wykonane połączenie głosowe (0,12 zł za minutę), wysłanie SMS (0,02 zł za SMS) oraz MMS (0,01 zł za wysłaną wiadomość), pozostaje bez zmian.

Zgodnie z prawem, w przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia w życie tych zmian, tj. do dnia 01.01.2023 r.
Na naszej stronie internetowej https://premiummobile.pl/umowy-regulaminy-cenniki/ dostępna jest treść aktualnych dokumentów.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Premium Mobile telefonicznie pod numerami +48 222 300 999 lub +48 722 792 999  albo na adres e-mail: dok@premiummobile.pl.

Pozdrawiamy
Zespół Premium Mobile


 

Regulamin Usługi Konto Klienta Premium Mobile

Warszawa, 30 listopada 2022 r.

Szanowny Kliencie,

 

Premium Mobile Sp. z o.o., świadczący usługę pod marką Premium Mobile, pragnie poinformować, że od 1 stycznia 2023 roku zgodnie z Ustawą z dnia 4 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 2337) zaczną obowiązywać dodatkowe regulacje w zakresie praw konsumenta. W związku z tym nastąpi uzupełnienie Regulaminu Usługi Konto Klienta Premium Mobile o wymagane treści.

Wprowadzane dodatkowe treści dotyczą:

 1. aktualizacji postanowień odnoszących się do reklamacji usług;
 2. przewidzianych ustawowo warunków dokonywania zmian w regulaminach;
 3. nowego katalogu uprawnień konsumenckich w przypadku braku dostarczenia w terminie zamówionej usługi lub świadczenia jej w sposób niezgodny z regulaminem;
 4. uzupełnienia postanowień w zakresie współdziałania usług ze środowiskiem cyfrowym.

Na naszej stronie internetowej https://premiummobile.pl/umowy-regulaminy-cenniki/ dostępna jest treść dokumentu.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Premium Mobile telefonicznie pod numerami +48 222 300 999 lub +48 722 792 999 albo na adres e-mail: dok@premiummobile.pl.

 

Pozdrawiamy

Zespół Premium Mobile


 

Obniżenie wysokości opłat w Cenniku usług w roamingu dla klientów ofert na abonament

Warszawa, 12.10.2022 r.

Szanowny Kliencie,

Premium Mobile Sp. z o.o., świadczący usługę pod marką Premium Mobile, pragnie poinformować, że od 14 października 2022 roku zgodnie z decyzją Prezesa UKE (DPK.WUD.6062.1.2022.17), wydaną Premium Mobile Sp. z o.o. 12 października 2022 roku dotyczącą wysokości stawek w roamingu międzynarodowym, od 14 października 2022 roku nastąpi zmiana opłat dotyczących usług świadczonych przez Premium Mobile Sp. z o.o. w roamingu międzynarodowym na terenie państw należących do „Strefy roamingowej 1” (Unia Europejska, Norwegia, Islandia i Liechtenstein).

Zmiana dotyczy obniżenia wysokości opłat za odebranie połączenia głosowego oraz wysłanie SMS.

Wysokość dodatkowych opłat w Roamingu Regulowanym od 14 października 2022 r. ulegnie zmianie i nastąpi:

 • obniżenie opłaty za odebranie połączenia głosowego w ramach roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu do 0,03 zł/min,
 • obniżenie opłaty za wysłanie wiadomości SMS w ramach roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu do 0,02 zł.

Pozostałe opłaty za usługi zrealizowane w roamingu w ramach Strefy roamingowej 1 nie ulegają zmianie. Na naszej stronie internetowej https://premiummobile.pl/umowy-regulaminy-cenniki/ dostępna jest treść aktualnych dokumentów.

Zgodnie z prawem, w przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie do dnia 12.11.2022 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Premium Mobile telefonicznie pod numerami +48 222 300 999 lub +48 722 792 999 albo na adres e-mail: dok@premiummobile.pl.

 

Pozdrawiamy

Zespół Premium Mobile


 

Komunikaty archiwalne

Nowy Pakiet 10 GB za 0 zł #zostańwdomu

Drogi Kliencie,

Wspierając akcję #zostańwdomu uruchomiliśmy bezpłatną możliwość aktywacji pakietu 10 GB za 0 zł do wykorzystania w kraju. Wystarczy, że go aktywujesz wpisując krótki kod w telefonie *121*11*11# potwierdzając zieloną słuchawką. Wkrótce otrzymasz powiadomienie o aktywacji promocji, a natychmiast po włączeniu możesz sprawdzić aktywacje pakietu kodem *121#. Pakiet jest jednorazowy i ważny do 31 maja br. niezależnie od dnia aktywacji. Taryfy dla których obowiązuje niniejsza promocja znajdziesz w Regulaminie. Promocja jest ważna do odwołania.

Regulamin Promocji 10 GB za 0 zł

Pozostań w kontakcie z bliskimi.

Pozdrawiamy,

Zespół Premium Mobile

Opłaty za połączenia/SMS międzynarodowe w Premium Mobile

Drodzy Klienci,

Pragniemy poinformować, że że zgodnie z obowiązującym artykułem 5a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2120, od dnia 15 maja 2020 r. opłata za połączenia i sms międzynarodowe z Polski do krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, pozostaje bez zmian:

 • 1,00 zł brutto – opłata za minutę połączenia głosowe międzynarodowe
 • 0,31 zł brutto – opłata za SMS międzynarodowe

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Premium Mobile telefonicznie pod numerami +48 222 300 999 lub +48 722 792 999 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora) albo na adres e-mail: dok@premiummobile.pl.

 

Pozdrawiamy,

Zespół Premium Mobile

Pakiet 10 GB za 0 zł dla Klientów Premium Mobile #zostańwdomu

Drogi Kliencie,

Wspierając akcję #zostańwdomu uruchomiliśmy bezpłatną możliwość aktywacji pakietu o wysokości 10 GB za 0 zł do wykorzystania w kraju, w każdej taryfie Freedom dla smartfona. Wystarczy, że go aktywujesz wpisując krótki kod w telefonie *121*11*11#?. Pakiet jest jednorazowy i ważny do 30 kwietnia br. niezależnie od dnia aktywacji.

Zadbaj o siebie i swoich bliskich.

Szczegóły w Regulaminie Akcji

Pozdrawiamy,

Zespół Premium Mobile

Obniżenie wysokości opłat w Polityce Uczciwego Korzystania w roamingu

Szanowny Kliencie,

Premium Mobile Sp. z o.o., świadczący usługę pod marką Premium Mobile, pragnie poinformować, że od 1 stycznia 2020 roku zmianie ulegną opłaty wymienione w Polityce Uczciwego Korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Zmiana dotyczy obniżenia wysokości opłat dodatkowych doliczanych za transmisję danych i MMS w przypadku stwierdzenia niestandardowego lub niewłaściwego korzystania przez Klientów z usług roamingu do kwoty 18,45 zł brutto za każdy 1 GB transmisji danych (rozliczane co 1 MB) oraz 0,01 zł brutto za wysłaną wiadomość MMS.

Dotychczasowa wysokość opłaty dodatkowej za wykonywanie lub odbieranie połączeń głosowych i SMS pozostaje bez zmian.

Zgodnie z prawem, w przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia w życie tych zmian, tj. do dnia 31.12.2019 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Premium Mobile telefonicznie pod numerami +48 222 300 999 lub +48 722 792 999 albo na adres e-mail: dok@premiummobile.pl.

Pozdrawiamy

Zespół Premium Mobile
Warszawa, 29.11.2019 r.

Obniżamy ceny usług w roamingu

Drodzy Klienci,

w imieniu Premium Mobile Sp. z o.o. świadczącego usługę pod marką Premium Mobile pragniemy poinformować, że zgodnie z decyzją Prezesa UKE wydaną Premium Mobile Sp. z o.o. 10 września 2019 roku dotyczącą wysokości stawek w roamingu międzynarodowym, od 11 października 2019 roku nastąpi zmiana opłaty za usługi świadczone przez Premium Mobile Sp. z o.o. w roamingu międzynarodowym na terenie państw EEA (Unia Europejska, Norwegia, Islandia i Liechtenstein).

Od wyżej wskazanej daty nastąpi obniżenie opłaty za 1GB transmisji danych w roamingu
międzynarodowym na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu do 9,52 zł/1GB w rozliczeniu co 1 kB.

Pozostałe opłaty nie ulegają zmianie.

Na naszej stronie internetowej w dziale Umowy, Regulaminy, Cenniki znajdą Państwo obowiązujące Cenniki.

Zgodnie z prawem, w przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia w życie tych zmian, tj. do dnia 11.10.2019 r.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta Premium Mobile na adres e-mail: dok@premiummobile.pl lub telefonicznie pod numerami +48 222 300 999 lub +48 722 792 999 .

Pozdrawiamy

Zespół Premium Mobile
Warszawa, 10 września 2019 r.