Wszystko o roamingu

• Po przekroczeniu granicy telefon automatycznie wybierze sieć (jest to standardowa funkcja telefonu przy zachowaniu fabrycznych ustawień). Następnie otrzymasz SMS z podstawowymi informacjami o roamingu (kosztach w danym kraju) oraz o obecnych promocjach roamingowych.

• Wyjeżdżając z kraju z usługami w Premium Mobile, pamiętaj, że usługa roamingu nie jest domyślnie aktywna. Aby ją włączyć można złożyć taką dyspozycję przez konto Klienta (klient.premiummobile.pl), wysłać e-mail (dok@premiummobile.pl) lub skontaktować przez Facebook Messenger. Można ją aktywować również dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta pod numer 2999 z telefonu Premium Mobile (1,85 zł za połączenie),  +48 222 300 999 lub +48 722 792 999 (płatne zgodnie z taryfą operatora).

• Zanim wyjedziesz za granicę upewnij się, że Twój model telefonu będzie działał w kraju, do którego jedziesz.

• W niektórych sieciach zagranicznych po wybraniu numeru poczty głosowej zostaniesz poproszony o podanie swojego numeru telefonu. Następnie należy wcisnąć krzyżyk (#), podać kod dostępu i ponownie wcisnąć krzyżyk (#).
• Wykonując połączenia i wysyłając SMS-y z zagranicy pamiętaj o wpisaniu numeru kierunkowego kraju, do którego dzwonisz. Dzwoniąc do Polski wybierz najpierw numer kierunkowy +48 lub 0048, a następnie konkretny numer.

Masz pytanie związane z roamingiem?
Zadzwoń: +48 222 300 999 lub +48 722 792 999 z telefonu Premium Mobile 2999

Zmiany dotyczące świadczenia usług roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie od dnia 3 stycznia 2018 r., obniżka stawek w roamingu w Unii Europejskiej.

      Informujemy, że w wyniku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/920 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 531/2012, zmianę ceny hurtowej za 1 GB w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie, z dniem 3 stycznia 2018 r. nastąpi zmiana warunków świadczenia usług w roamingu na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Zmiana obejmuje:

    • obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (obniżenie z 0,04 zł do 0,03 zł za 1 MB),
    • obniżenie wysokości dodatkowych opłat pobieranych po przekroczeniu limitów na korzystanie z pakietów internetowych w roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie (z 0,04 zł do 0,03 zł za 1 MB).

Dodatkowo w wyniku Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2017/2311 z dnia 13 grudnia 2017 r. ustalającego średnią ważoną maksymalnych stawek za zakończenie połączenia w sieci ruchomej w Unii i uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/2292, z dniem 3 stycznia 2018 r. nastąpi:

    • obniżenie wysokości dodatkowej opłaty pobieranej w ramach Polityki Uczciwego Korzystania z roamingu w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie za połączenia odebrane z 0,05 zł do 0,04 zł brutto za minutę odebranego połączenia głosowego.

W związku z powyższym z dniem 3 stycznia 2018 roku zmianie ulegają cenniki usług. Nowe zaktualizowane cenniki znajdują się TUTAJ

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać złożone do dnia 3 lutego 2018 r.„

Obniżka stawek za usługi telekomunikacyjne w roamingu międzynarodowym.

Z dniem 1 listopada 2017r. nastąpi obniżenie cen usług w roamingu na terenie państw EEA (Unia Europejska, Norwegia, Islandia i Lichtenstein). Zakres zmian opisany jest w załączonym piśmie.

Nowe zaktualizowane cenniki znajdują się TUTAJ

Połączenia głosowe w Roamingu Międzynarodowym, z zastrzeżeniem opłat za połączenia wskazanych w poniższej tabeli (stawki za minutę połączenia) ważne od 1 listopada 2017r.:

Z \ DO

POLSKA

Unia Europejska, Norwegia, Islandia, Lichtenstein

Pozostałe kraje Europy i świata

Opłata za połączenie głosowe otrzymane w Roamingu Międzynarodowym

Unia Europejska, Norwegia, Islandia, Lichtenstein

0,08 PLN

6,15 PLN

0,00 PLN

Pozostałe kraje Europy i Turcja: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Monako, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Ukraina, Wyspa Guernsey, Wyspa Jersey, Wyspa Man, Wyspy Owcze

6,15 PLN

3,08 PLN

Pozostałe kraje świata

8,00 PLN

Cena za połączenia głosowe w ramach Roamingu Międzynarodowego w krajach lub na terytoriach innych niż wymienione w powyższej tabeli (stawki za minutę połączenia wychodzącego):

Połączenia z krajów: Kuba, Laos, Malediwy, Maroko, Mongolia, Turkmenistan, Uzbekistan, Wyspy Zielonego Przylądka, Zimbabwe, Zjednoczone Emiraty Arabskie we wszystkich kierunkach

13,53 PLN

Pozostałe usługi dostępne w Roamingu Międzynarodowym:

Usługa

Opłata

Wysłanie SMS-a z Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu

0,03 PLN

Wysłanie SMS-a z pozostałych krajów Europy innych niż wymienione wyżej oraz Turcji

0,99 PLN

Wysłanie SMS-a z pozostałych krajów świata, innych niż wymienione wyżej

2,00 PLN

Pakietowa Transmisja Danych WAP, Internet, Prywatne APN i inne APN-y w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie rozliczane co 1 KB*

0,02 PLN za 1 MB

Pakietowa Transmisja Danych WAP, Internet, Prywatne APN i inne APN-y 50 KB w pozostałych krajach niż wymienione wyżej*

2,46 PLN za 50 KB

Wysłanie MMS-a z Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu na numer krajowy lub na adres poczty elektronicznej

0,00 PLN za 1szt

Wysłanie MMS-a z pozostałych krajów niż wymienione wyżej na numer krajowy lub na adres poczty elektronicznej

3,43 PLN za każde rozpoczęte 100 KB

Wysłanie MMS-a z Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu na numer międzynarodowy

0,00 PLN za 1 szt

Wysłanie MMS-a na numer międzynarodowy z pozostałych krajów niż wymienione wyżej

7,06 PLN za każde rozpoczęte 100 KB

Odebranie MMS-a w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie

0,00 PLN za 1szt

Odebranie MMS-a w pozostałych krajach niż wymienionych wyżej

3,02 PLN za każde rozpoczęte 100 KB

*Opłaty za pobieranie i wysyłanie danych w Roamingu Międzynarodowym naliczane są oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym).