Skontaktuj się z nami

Dane firmowe

Premium Mobile S.A.
Aleja Stanów Zjednoczonych 61A,
04-028 Warszawa
www.premiummobile.pl
kontakt@premiummobile.pl
NIP: 9542746551

Adres do korespondencji

Premium Mobile S.A.
ul. Kolejowa 1, 35-073 Rzeszów

Zostań dealerem

Chcesz zostać naszym partnerem biznesowym?
Czekamy na Ciebie!
Skontaktuj się

Dział Obsługi Klienta

Z telefonu Premium Mobile: 2999
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Z telefonu innego operatora:
+48 222 300 999+48 722 792 999
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Zachęcamy również do wygodniejszych form kontaktu poprzez mail: dok@premiummobile.pl , Facebook Messenger lub konto abonenckie -Self Care.

Zapewniamy, że odpowiedzi będą udzielane szybko i sprawnie.

Godziny pracy:
Poniedziałek-Piątek od 8:00-21:00
Sobota-Niedziela od 9:00-16:00
W święta infolinia jest nieczynna.

Reklamacje

Reklamacje należy składać bezpośrednio w odpowiedniej zakładce systemu abonenckiego Self Care

Kup przez telefon

+48 222 300 782
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Poniedziałek-Piątek od 8:00-21:00
Sobota i Niedziela od 9:00-16:00
W święta infolinia jest nieczynna.

Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleja Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000540847, NIP: 9542746551, REGON: 243444059, kapitał zakładowy w wysokości: 36 821 370,00 zł (w całości opłacony).

 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.), dalej jako „Ustawa”, jest Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleja Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, dalej jako: „Premium Mobile S.A.”. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane przez Premium Mobile S.A. zgodnie z przepisami Ustawy w celach marketingowych (handlowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych) produktów oraz usług Premium Mobile S.A. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Premium Mobile S.A. informuje, że współpracuje z innymi podmiotami działającymi na jej zlecenie, którym powierza przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą.