Czcionka

Kontrast

Co to jest numer tymczasowy? Czy stawki na numerze tymczasowym są takie same jak w umowie?

Dla wygodny naszych Klientów uruchomiliśmy możliwość aktywacji numeru
tymczasowego na karcie SIM Premium Mobile. Po włożeniu karty SIM do
telefonu przed wyznaczoną datą przeniesienia numeru zostanie na niej
aktywowany numer techniczny/tymczasowy. Od momentu aktywacji karty w
telefonie (wykonania połączenia, wysłania SMS-a lub skorzystania z
transmisji danych) zostaje włączone naliczanie zgodne z taryfą, jaka była
wskazana na umowie.W dniu aktywacji przenoszonego numeru na karcie SIM
numer tymczasowy zostanie automatycznie podmieniony na numer, który
przenosisz do nas od swojego poprzedniego operatora.