Czcionka

Kontrast

Czy jest możliwość przeniesienia numeru telefonu między Abonentami w Premium Mobile (Cesja usług)?

Dyspozycję zmiany abonenta, tzw. cesję, można zrealizować w jednym z naszych dealerskich Punktów Sprzedaży. Dotychczasowy właściciel numeru wraz z osobą, na którą chce dokonać cesji powinni udać się do Punktu Sprzedaży z dokumentami tożsamości. Opłata za cesję to 29 zł.