Czcionka

Kontrast

Czym jest limit kredytowy, który widnieje na umowie?

Jest to limit na wszystkie usługi poza abonamentem. Jest zabezpieczeniem dla Klienta, mającym na celu blokadę usług w przypadku przekroczenia kwoty 300 zł. Limit odnawia się w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Takie zabezpieczenie przydatne jest zwłaszcza po zdjęciu blokady na połączenia i SMS-y o podwyższonej płatności lub gdy korzystamy z usług w roamingu. Przydaje się również wtedy, gdy użytkownikiem numeru jest dziecko – dzięki temu możemy zabezpieczyć się przed zbyt wysokimi kosztami.