Czcionka

Kontrast

Czym się różni cennik taryfy od regulaminu promocji?

Oferta każdej taryfy Premium Mobile definiowana jest przez dwa dokumenty: cennik oferty (taryfa) oraz regulamin promocji. Cennik określa podstawowe stawki i limity dla każdej oferty, a regulamin promocji ostateczne warunki i koszty dla Klienta. Z punktu widzenia Klienta regulamin promocji ma znaczenie nadrzędne i obowiązują warunki w nim zapisane. Jedynie dla usług nieujętych w regulaminie promocji obowiązują stawki z cennika podstawowego oferty.

Jednocześnie promocja dotyczy całego okresu, w którym korzystasz z usług Premium Mobile. Oznacza to, że nie ma sytuacji, kiedy stracisz uprawnienia wynikające z promocji i będziesz rozliczany według cennika podstawowego.

Możesz także zmienić taryfę, z której obecnie korzystasz, na przykład wtedy, kiedy pojawi się oferta bardziej odpowiadająca Twoim potrzebom.