Czcionka

Kontrast

Jak mogę uzyskać zwrot nadpłaty na koncie?

Jeżeli na koncie abonenta istnieje nadpłata, jej kwota zostanie rozliczona w ramach bieżących faktur przesłanych abonentowi.
W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych abonent o nadpłacie zostanie poinformowany w przesłanej fakturze korygującej. W celu uzyskania zwrotu nadpłaty prosimy o złożenie dyspozycji dokonania takiego zwrotu wraz ze wskazaniem danych abonenta, numeru telefonu, którego dotyczy zwrot oraz numeru konta bankowego, na który ma wpłynąć nadpłata.

Dyspozycję zwrotu mogą Państwo zgłosić w jeden z podanych poniżej sposobów:

  1. przesyłając wiadomość e-mail na adres dok@premiummobile.pl
  2. kontaktując się z Działem Obsługi Klienta telefonicznie pod numerem telefonu: +48 722 792 999, +48 222 300 999 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora),
  3. wypełniając wniosek o zwrot nadpłaty i przesyłając go na adres korespondencyjny: Premium Mobile, ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów.

Zwrot zrealizujemy do 30 dni od momentu przyjęcia dyspozycji.