Czcionka

Kontrast

Jak uniknąć opłat za roaming na terenach przygranicznych?

Jeżeli mieszkasz lub przebywasz na terenach przygranicznych Twój telefon może łączyć się z zagraniczną siecią.

Może się to wiązać z dodatkowymi opłatami roamingowymiDzieje się tak, ponieważ urządzenie automatycznie loguje się do operatora mającego najsilniejszy sygnał na danym terenie i nie ma technicznych możliwości, aby sygnał nie przekraczał granic państwowych.

Wybierz jeden ze sposobów, aby uniknąć dopłat roamingowych:

  • Sprawdź, do jakiej sieci zalogowany jest Twój telefon, a następnie zmień w ustawieniach telefonu tryb wyboru sieci z automatycznego na ręczny. Wybierz operatora Premium Mobile/Plus.