Czcionka

Kontrast

Jaki jest okres rozliczeniowy?

Okres rozliczeniowy w Premium Mobile trwa miesiąc, a daty zależą od cyklu, w którym rozliczany jest Klient. Mamy cztery cykle:

  1. Pierwszy cykl zaczyna się 1. dnia miesiąca, a kończy ostatniego dnia miesiąca,
  2. Drugi cykl zaczyna się 8. dnia miesiąca, a kończy 7. dnia następnego miesiąca,
  3. Trzeci cykl zaczyna się 16. dnia miesiąca, a kończy 15. dnia następnego miesiąca,
  4. Czwarty cykl zaczyna się 24. dnia miesiąca, a kończy 23. dnia następnego miesiąca.

UWAGA: Pierwsza faktura dla nowego numeru zawiera rozliczenie za część cyklu od dnia jego aktywacji do końca cyklu oraz rozliczenie za cały następny miesiąc.