Czcionka

Kontrast

Od kiedy płacę za usługi Premium Mobile?

W przypadku aktywacji nowego numeru telefonicznego opłaty za usługi naliczane są od momentu aktywacji karty SIM w naszym systemie.

W przypadku przenoszenia numeru od innego operatora opłaty za usługi naliczane są od momentu, kiedy skorzystasz z usługi (wykonasz lub odbierzesz rozmowę, wyślesz lub odbierzesz SMS/MMS lub skorzystasz z transmisji danych) przy użyciu karty z numerem tymczasowym otrzymanym na czas procedury przeniesienia numeru. Jeżeli nie użyjesz karty SIM w czasie oczekiwania na przeniesienie numeru, to opłata za usługi będzie naliczana dopiero od dnia przeniesienia numeru.

Jeżeli moment rozpoczęcia korzystania z usług nastąpi w trakcie okresu rozliczeniowego na pierwszej fakturze znajdzie się opłata za część abonamentu proporcjonalnie do długości tego okresu, opłata za usługi dodatkowe (płatne poza abonamentem) za ten okres, opłata aktywacyjna oraz opłata za abonament za następny, pełny okres rozliczeniowy.