Czcionka

Kontrast

Plan podziału Aero 2

Plan podziału Aero 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie części majątku na Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 8 października 2018 roku – szczegóły podziału są opisane w tym dokumencie.