Jak po raz pierwszy zalogować się do panelu klienta?

Kategorie wpisu: FAQ Panel klienta/infolinia
  1. Prosimy o otwarcie strony https://klient.premiummobile.pl/.
  2. W polu Login prosimy wpisać numer główny w Premium Mobile – pod tym numerem dostępny jest pełen wgląd w konto abonenckie.
  3. Pole Hasło należy pozostawić puste. System automatycznie wykrywa, czy Klient loguje się pierwszy raz i wysyła hasło jednorazowe.
  4. Na podany login – numer telefonu lub email – przesyłane jest hasło jednorazowe.
  5. Otrzymane hasło jednorazowe należy wprowadzić w polu Hasło.
  6. Po poprawnym wpisaniu hasła jednorazowego, system poprosi o ustawienie stałego hasła.
  7. Po ustawieniu hasła system przesyła dodatkowy kod na email lub numer telefonu.
  8. Po podaniu kodu system wraca do panelu logowania i można już zalogować się używając nowo ustawionego hasła.
  9. Każde kolejne logowanie dokonywane jest przy pomocy wybranego loginu oraz ustawionego przez siebie hasła.