Czcionka

Kontrast

Kiedy mój numer się aktywuje?

W przypadku nowego numeru aktywacja nastąpi po powrocie i pozytywnej
weryfikacji podpisanych przez Ciebie dokumentów – proces ten może trwać do
7 dni roboczych.Numer przenoszony zostanie aktywowany po wygaśnięciu umowy z dotychczasowym
operatorem – poinformujemy Cię SMS-em o wyznaczonej przez obecnego
operatora dacie przeniesienia.