Jak mogę złożyć wypowiedzenie umowy

Kategorie wpisu: FAQ Umowa

Wypowiedzenie umowy prosimy przesłać w formie skanu odręcznie podpisanego dokumentu na adres mailowy dok@premiummobile.pl lub listownie na adres:

Premium Mobile Sp. z o.o.
ul. Warszawska 18
35-205 Rzeszów

Wypowiedzenie skutkuje całkowitym wyłączeniem numeru. W przypadku chęci zatrzymania numeru i zmiany operatora wystarczy zgłosić się z wnioskiem o przeniesienie do wybranego usługodawcy. Okres wypowiedzenia to 30 dni ze skutkiem na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.