Czcionka

Kontrast

Ogłoszenie Planu Połączenia pomiędzy Premium Mobile sp. z o.o. oraz Saveadvisor sp. z o.o.

Zarząd spółki Premium Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000746584, ogłasza niniejszym poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 500 § 2(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, że w dniu 31 maja 2024 roku został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia pomiędzy Premium Mobile sp. z o.o. i Saveadvisor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Warszawskiej 18, 35-205 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440714, o następującej treści:
PM_SA_plan-polaczenia_310524.pdf

Pozdrawiamy

Zespół Premium Mobile