Czcionka

Kontrast

Wyznaczenie nowego Inspektora Ochrony Danych

Warszawa, 29 września 2023 r.

Zarząd Premium Mobile Sp. z o.o., świadczącego usługę pod marką Premium Mobile, informuje o wyznaczeniu nowego Inspektora Ochrony Danych ze skutkiem od dnia 01 października 2023 r.

Dane kontaktowe

Inspektor Ochrony Danych: Marta Wolak
e-mail: iod@premiummobile.pl
Adres: Premium Mobile Sp. z o.o., Al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.