Czcionka

Kontrast

Czy mogę zmienić dostawcę usługi dostępu do sieci Internet z zachowaniem ciągłości świadczenia tej usługi w trybie art. 72a Prawa Telekomunikacyjnego?

Tak, istnieje możliwość realizacji procesu zmiany dostawcą usługi dostępu do sieci Internet z zachowaniem ciągłości świadczenia tej usługi. Szczegóły znajdują się w Regulaminie zmiany dostawca dostępu do sieci Internet z zachowaniem ciągłości usług