Czcionka

Kontrast

Czy po rozwiązaniu umowy mogę przenieść numer do innego operatora?

Tak, Abonent zachowuje prawo do przeniesienia przypisanego Numeru Telefonu przez okres 1 miesiąca od daty rozwiązania umowy, chyba, że wcześniej zrzeknie się tego prawa. Szczegóły znajdują się w Regulaminie przeniesienia numeru