FAQ

Czy mogę odstąpić od umowy?

Jako konsument masz prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od jej podpisania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysłanego na adres: Premium Mobile S.A., ul.Warszawska 18, 35-205 Rzeszów lub w formie skanu wysłanego mailowo na dok@premiummobile.pl Z tej możliwości nie mogą skorzystać przedsiębiorcy...

read more

Dlaczego nie mogę wykonywać połączeń w roamingu?

W przypadku wystąpienia problemów z wykonaniem połączenia w roamingu: Wyszukaj dostępne sieci w ustawieniach telefonu (wybierz inną niż ta, do której telefon loguje się obecnie), na przykład: Ustawienia – Sieć komórkowa – Operator. Użyj w telefonie kodu *111*, następnie wpisz numer kierunkowy (np. 0048 w przypadku Polski) oraz numer telefonu,...

read more

Czy roaming jest włączony automatycznie?

Jeżeli podpisałeś umowę po 5.05.2020 r., usługa roamingu jest domyślnie aktywna na numerze telefonu. Jeśli podpisałeś umowę przed tą datą, włącz usługę, kontaktując się z nami poprzez Facebook Messenger, konto abonenckie SelfCare, wiadomość e-mail lub dzwoniąc do Działu Obsługi Klienta.

read more

Jak mogę sprawdzić biling?

Dla wygody naszych Klientów historia rozmów dostępna jest po zalogowaniu się do konta abonenckiego i nazwana jest numerem faktury za dany miesiąc. Generuje się ona razem z fakturą za miesiąc bieżący. Obecnie nie ma możliwości podglądu bilingu za trwający okres rozliczeniowy.

read more

Jaki jest okres rozliczeniowy?

Okres rozliczeniowy w Premium Mobile trwa miesiąc, a daty zależą od cyklu, w którym rozliczany jest Klient. Mamy cztery cykle: Pierwszy cykl zaczyna się 1. dnia miesiąca, a kończy ostatniego dnia miesiąca, Drugi cykl zaczyna się 8. dnia miesiąca, a kończy 7. dnia następnego miesiąca, Trzeci cykl zaczyna się 16....

read more